"Lunds universitets studentkårers ändamål är
    att företräda Lunds universitets studenter och föra fram en samlad studentröst gentemot Lunds universitet samt andra aktörer vilka påverkar Lunds universitets studenters situation.
    att utgöra ett valorgan för studenterna vid Lunds universitet på universitetsövergripande nivå.
    att utgöra en gemensam plattform för studentkårerna vid Lunds universitets arbete."
- §1.1 Lunds universitets studentkårers stadgar

Välkommen till LUS!

LUS är en paraplyorganisation för de nio kårerna vid Lunds universitet. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till kårerna, våra stiftelser och våra sidoverksamheter. Vill du ha mer information om hur LUS fungerar besök gärna vårt dokumentarkiv. Följ oss på Facebook för att ta del av nyheter och få inblick i vad vi gör.

Presidium

LUS Presidium består av två heltidsarvoderade studenter. Presidiet har mycket möten vilket gör att de kan vara svåra att få tag på via telefon, så om möjligt kontakta dem gärna via e-post istället.

Ordförande
Clara Lundblad
ordf@lus.lu.se
070-821 31 17
Vice ordförande
Edward Linderoth-Olson
v.ordf@lus.lu.se
070-821 31 19

Styrelsen

LUS Styrelse består av ideellt arbetande studenter. Eftersom styrelseledamöterna vanligtvis studerar på heltid vid sidan om uppdraget kan dessa periodvis vara svåra att få tag på.

Styrelseledamot
Christian Lindgren
christian.lindgren@lus.lu.se
070-296 12 24 (privat)
Styrelseledamot
Felix Molin
felix.molin@lus.lu.se
Styrelseledamot
Jens Nockert
jens.nockert@lus.lu.se
Styrelseledamot
Sam Leisner
sam.leisner@lus.lu.se
Styrelseledamot
Tora Törnquist
tora.tornquist@lus.lu.se

Valberedningen

LUS Valberedning består av en representant från varje medlemskår samt en ideellt arbetade student som ordförande.

Valberedningens ordförande
Nikolas Pięta Theofanous
ordf.valberedning@lus.lu.se

Medlemskårer

Följande kårer är anslutna till LUS.

Ekonomihögskolan
Humanistiska & teologiska fakulteterna
Juridiska fakulteten
Konstnärliga fakulteten
Lunds tekniska högskola
Medicinska fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten
LUS Dokumentarkiv
Styrdokument, protokoll mm.
Till dokumentarkivet
LUS Funktionärsregister
Förteckning över alla LUS funktionärer.
Till registret

Facebook

Sidoverksamheter

Stiftelser